Služby a postup objednání

Klienti mohou využít přímé objednání na telefonním čísle +420 606 890 240 (v průběhu terapeutických hodin a mimo vyhrazené dny nemohu brát telefon, později volám zpátky na všechny nepřijaté hovory), případně email (psychologieolomouc@seznam.cz).

 

Co si vzít s sebou na psychologické vyšetření či konzultaci

 • kompenzační pomůcky jako brýle či naslouchadlo - pro usnadnění komunikace a správného provedení vyšetření
 • můžete si vzít záznamy o relevantních obtížích z poslední doby i z dřívějška
  Mezi relevantní obtíže a události patří například lékařské zprávy o:
  • poraněních hlavy, cévních mozkových příhodách, poruchách vnímání, epileptických záchvatech, bezvědomí, dalších neurologických obtížích
  • endokrinologické léčbě
  • psychiatrické léčbě
  • obtížích s vyjadřováním - s řečí
  • potíže s náladou (smutné nálady)
  • stavech zmatenosti, bloudění
  • potížích s pamětí nebo myšlením
Některé události mohou následovat po stresu a citově náročných situacích v práci či rodině. Uvádějte vše, co sami považujete za významné v chování a projevech - u sebe či u osoby blízké, kvůli které ke konzultaci přicházíte.

Externí spolupráce

Externě spolupracuji s PhDr. Adamem Suchým, vedoucím Ordinace klinické psychologie v Prostějově, který se zaměřuje na klinickou psychodiagnostickou činnost a psychoterapeutickou péči. Více informací naleznete na stránkách: www.adamsuchy.cz.