Podmínky a ceník služeb

Nepracuji ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami. Diagnostické a psychoterapeutické služby hradí klient hotově.

 

Dospělí

Individuální psychoterapie - 500 Kč (50 minut)

Komplexní psychodiagnostické vyšetření (v rozsahu 6-8 hod., vč. testového vyšetření, vyhodnocení dat, konzultace výsledků, např. vyšetření intelektoých schopností a osobnosti) - 2000 Kč

Specializované neuropsychologické vyšetření (dle náročnosti rozsahu výkonu, cena vždy přesně stanovena dle zakázky) 3000 Kč

 

Děti a dospívající

Poradna pro rodiče - 500 Kč (50 min.)

Psychoterapie dětí a dospívajících - 500 Kč (50 min.)

Vyšetření školní zralosti - 2000 Kč

Vyšetření adolescentů zaměřené na volbu povolání - 2000 Kč

Komplexní psychologické vyšetření - 2000 Kč

Komplexní psychologické vyšetření se zaměřením na rodinné vztahy - 3000 Kč

Specializované neuropsychologické vyšetření dětí a dospívajících (dle náročnosti a rozsahu výkonu) - 3000 Kč

 

Senioři

Individuální psychoterapie - 500 Kč (50 minut)

Psychologická vyšetření (cílené, komplexní, specializované neuropsychologické) zohledňující problematiku vyššího věku klientů a specifické komplikace spojené se séniem.

Komplexní psychodiagnostické vyšetření seniorů (v rozsahu 8-12 hod., vč. testového vyšetření, vyhodnocení dat, konzultace výsledků, např. vyšetření intelektoých schopností a osobnosti) - 2000 Kč

Specializované neuropsychologické vyšetření seniorů (dle náročnosti rozsahu výkonu, cena vždy přesně stanovena dle zakázky) 3000 Kč

 

Studenti

Individuální psychoterapie (sebezkušenostní) 500 Kč (50 min.)

 

Pro odborníky

Konzultace diagnostických metod 1000 Kč (50 min.). Konzultace jsou určeny odborníkům při práci s psychodiagnostickými metodami, zpracování získaných dat a jejich interpretaci.

 

Podmínky zrušení sezení

Klient má možnost bezplatně zrušit sezení 24 hodin před domluveným termínem sezení. Pokud se klient z jakéhokoli důvodu v tomto čase neomluví je v následujícím sezení účtován storno poplatek 200 Kč.