Podmínky a ceník služeb

Nepracuji ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami. Diagnostické a psychoterapeutické služby hradí klient fakturační platbou.

Dospělí, děti a dospívající

Individuální psychoterapie - 600 Kč (50 minut)

Komplexní psychodiagnostické vyšetření (v rozsahu 6-8 hod., vč. testového vyšetření, vyhodnocení dat, konzultace výsledků, např. vyšetření intelektoých schopností a osobnosti) - 4800 Kč

Specializované neuropsychologické vyšetření, célené vyšetření (dle náročnosti rozsahu výkonu, cena vždy přesně stanovena dle zakázky) 3000 - 4800 Kč

Pro odborníky

Konzultace diagnostických metod 1000 Kč (50 min.). Konzultace jsou určeny odborníkům při práci s psychodiagnostickými metodami, zpracování získaných dat a jejich interpretaci.

Podmínky zrušení sezení

Klient má možnost bezplatně zrušit sezení 24 hodin před domluveným termínem sezení. Pokud se klient z jakéhokoli důvodu v tomto čase neomluví je v následujícím sezení účtován storno poplatek 200 Kč.