Ceník služeb

09.09.2012 00:00

Nepracuji ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami. Diagnostické a psychoterapeutické služby hradí klient hotově.

 

Dospělí

Individuální psychoterapie - 400 Kč (55 minut)

Cílené psychodiagnostické vyšetření (v rozsahu 5 hod., vč. testového vyšetření, vyhodnocení dat, konzultace výsledků) - 1000 Kč   

Komplexní psychodiagnostické vyšetření (v rozsahu 8-12 hod., vč. testového vyšetření, vyhodnocení dat, konzultace výsledků, např. vyšetření intelektoých schopností a osobnosti) - 1800 Kč

Specializované neuropsychologické vyšetření (dle náročnosti rozsahu výkonu, cena vždy přesně stanovena dle zakázky) 1000-2500 Kč

 

Děti a dospívající

Poradna pro rodiče - 300 Kč (55 min.)

Psychoterapie dětí a dospívajících - 400 Kč (55 min.)

Vývojová diagnostika dětí útlého věku - 1200 Kč

Vyšetření školní zralosti - 400 Kč

Vyšetření adolescentů zaměřené na volbu povolání - 500 Kč

Cílené psychologické vyšetření - 800 Kč

Komplexní psychologické vyšetření - 1400 Kč

Specializované neuropsychologické vyšetření dětí a dospívajících (dle náročnosti a rozsahu výkonu) - 800-1600 Kč

 

Senioři

Individuální psychoterapie - 400 Kč (55 minut)

Psychologická vyšetení (cílené, komplexní, specializované neuropsychologické) zohledňují problematiku vyššího věku klientů a specifické komplikace spojené se séniem.

Cílené psychodiagnostické vyšetření seniorů (v rozsahu 5 hod., vč. testového vyšetření, vyhodnocení dat, konzultace výsledků) - 1000 Kč   

Komplexní psychodiagnostické vyšetření seniorů (v rozsahu 8-12 hod., vč. testového vyšetření, vyhodnocení dat, konzultace výsledků, např. vyšetření intelektoých schopností a osobnosti) - 1800 Kč

Specializované neuropsychologické vyšetření seniorů (dle náročnosti rozsahu výkonu, cena vždy přesně stanovena dle zakázky) 1000-2500 Kč

 

Studenti

Individuální psychoterapie (sebezkušenostní) 400 Kč (55 min.)

 

Pro odborníky

Supervizní konzultace diagnostických metod 500 Kč (55 min.). Konzultace jsou určeny odborníkům při práci s psychodiagnostickými metodami, zpracování získaných dat a jejich interpretaci.

 

Podmínky zrušení sezení

Klient má možnost bezplatně zrušit sezení 24 hodin před domluveným termínem sezení. Pokud se klient z jakéhokoli důvodu v tomto čase neomluví je v následujícím sezení účtován storno poplatek 200 Kč.