Vítejte na stránkách Psychologická diagnostika a psychoterapie

Realizuji psychologické služby v oblasti psychologické diagnostiky a psychoterapie. Psychologická diagnostika je zaměřena na vyšetření kognitivních psychických funkcí (intelektu, paměti, pozornosti, rozhodovacích funkcí a dalších) a osobnosti (rysy, struktura a dynamika osobnosti).

Klientům nabízím psychoterapeutické služby celostního psychoterapeutického směru (Gestalt psychoterapie) a to v individuální formě. Intervence může být ve formě krátkodobé (do deseti konzultací) se zaměřením na konkrétní problém, zvládání krizových situací nebo rozvoj komunikačních dovedností. Dlouhodobá psychoterapie je určena pro klienty s náročnými potřebami v rámci osobnostního rozvoje. Nabízím také sebezkušenostní psychoterapii pro dospělé, vhodnou i jako doplněk pro studenty humanitních a lékařských oborů (psychologie, sociologie, lékařství aj.).

V rámci dětského psychologického poradenství a diagnostiky se zaměřuji na vyšetření úrovně inteligence, zjištění možných příčin nežádoucího chování, vyšetření školní zralosti, diagnostiku a poradenství při volbě povolání.

 

Najdete mne na adrese: Fischerova 22, Olomouc. Kontaktní telefon je +420 606 890 240. Email: psychologieolomouc@seznam.cz

 

Všechny poskytované služby jsou hrazeny přímo klientem. Výhody přímé platby jsou následující:

  • anonymita, klient nemá záznam ve zdravotnické dokumentaci
  • není vyžadováno doporučení lékaře
  • klient nemá povinnost hlásit návštěvy psychologa např. v případě uzavírání pojistných smluv (což může být spojeno s přísnějšími podmínkami)
  • přímá platba podporuje vaši zodpovědnost, práci a motivaci v terapii
  • podstatně kratší čekací doby, než jak tomu bývá v psychologických ambulancích se smlouvami se zdravotními pojišťovnami
  • klient chodí na psychoterapii tak často jak potřebujete, ne tak často, jak je ochotná hradit zdravotní pojišťovna

 

Veškeré služby jsou realizovány v souladu s etickým kodexem Asociace klinických psychologů České republiky a Kdexem etiky a profesionální praxe Evropské asociace pro Gestalt terapii.

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Ano, je přehledný a plný informací. (88)
81%

Ne, nenašel jsem zde, co jsem hledal. (21)
19%

Celkový počet hlasů: 109