Vítejte na stránkách Psychologická diagnostika a psychoterapie

Přednostně realizuji soudně znaleckou posudkovou činnost v oblasti opatrovnických sporů, jakožto znalec pro obor školství a kultura, odvětví psychologie, specializace psychologie dětí, mládeže, rodiny, výchovy a vzdělávání, a to výhradně na základě usnesení soudu, případně opatření PČR.

Po předchozí dohodě realizuji psychologické služby v oblasti psychologické diagnostiky a psychoterapie. Psychologická diagnostika je zaměřena na vyšetření kognitivních psychických funkcí (intelektu, paměti, pozornosti, rozhodovacích funkcí a dalších) a osobnosti (rysy, struktura a dynamika osobnosti), psychoterapeutické služby v rámci celostního psychoterapeutického směru (Gestalt psychoterapie) a to v individuální formě.  Psychoterapeutické vedení je určeno pro klienty s náročnými potřebami v rámci osobnostního rozvoje.

 

Adresa: Fischerova 22, Olomouc. Kontaktní telefon je +420 606 890 240. Email: psychologieolomouc@seznam.cz

 

Veškeré služby jsou realizovány v souladu s etickým kodexem Asociace klinických psychologů České republiky a Kdexem etiky a profesionální praxe Evropské asociace pro Gestalt terapii.